Jak obliczyć koszty frachtu morskiego LCL

Dzięki szczegółowym danym do wysyłki swoich towarów możecie Państwo sami łatwo obliczyć oczekiwane koszty frachtu morskiego.

W przypadku obliczaniu frachtu morskiego dla przesyłek w kontenerach skonsolidowanych (LCL) jako podstawę przyjmuje się zawsze stosunek objętości do masy (w/m - tona na metr sześcienny) i każdorazowo stosuje się wyższy współczynnik.

Koszty za przesyłkę obliczane są na podstawie danych przesyłki towaru gotowego do wysyłki zgodnie z informacjami podanymi przez nadawcę.

Obliczenia na przykładzie z następującymi kluczowymi danymi

Długość: 63 cm

Szerokość: 45 cm

Wysokość: 58 cm

Ilość opakowań: 50

Waga jednostkowa: 10 kg (waga brutto)

Obliczanie objętości (w m³):

Objętość opakowania

Długość x szerokość x wysokość
0,63 m x 0,45 m x 0,58 m = 0,16443 m³

Całkowita objętość przesyłki

Objętość jednego opakowania x liczba opakowań
0,16443 x 50 = 8,2215 m³

Daje to współczynnik kubatury: 8,2215

Obliczanie wagi:

Całkowita waga przesyłki

Ilość opakowań x waga jednostkowa (waga brutto)

50 x 10 kg = 500 kg

Daje to współczynnik wagi: 0,5

Obliczanie frachtu:

Fracht morski wg oferty = 100 USD w/m (waga / miara = waga podlegająca frachtowi).

Współczynnik kubatury > współczynnik masy, dlatego używany jest współczynnik kubatury

Kalkulacja stawki frachtu morskiego:

100 USD x 8,2215 = 822,15 USD

Przeczytaj inne artykuły dotyczące wiedzy branżowej