Jak obliczyć cenę frachtu lotniczego

Wystarczy wziąć wymiary i wagę wysyłanych towarów, następnie obliczyć stawkę frachtu lotniczego w 3 prostych krokach.

Przy obliczaniu wagi, która podlega opłacie we frachcie lotniczym, za podstawę przyjmuje się zawsze stosunek objętości do masy (w/m - tona na metr sześcienny) z uwzględnieniem określonego dzielnika, przy czym każdorazowo stosuje się wyższy współczynnik. Dzielnik ten jest zwykle podawany jako 6000. Stawka za fracht lotniczy jest zawsze podawana jako cena za kg.

Koszty wysyłki obliczane są na podstawie danych przesyłki towarów gotowych do wysyłki, które zostały podane przez wysyłającego. Do przykładowej kalkulacji używamy następujących kluczowych danych:

Długość: 250 cm, Szerokość: 75 cm, Wysokość: 100 cm
Ilość opakowań: 1
Waga indywidualna: 200 kg (waga brutto)

Obliczanie masy podlegającej opłacie:

Wielkość przesyłki

Długość x szerokość x wysokość
250 x 75 x 100 = 1.875.000 m³

Waga ładunku do opłacenia

Objętość / dzielnik
1,875,000 / 6000 = 312,5 kg

Obliczanie frachtu:

Fracht lotniczy wg oferty = 3,50 USD kg (waga do opłacenia)

312,5 kg > 200 kg
Ponieważ masa podlegająca opłacie jest wyższa niż masa brutto, do obliczeń przyjmuje się tę liczbę.

Obliczanie stawki frachtu lotniczego

3,50 USD x 312,5 kg = 1093,75 USD

Przeczytaj inne artykuły dotyczące wiedzy branżowej