Incoterms

Więcej informacji i wyjaśnień dotyczących warunków Incoterms można znaleźć poniżej.

Wstęp

Czym są Incoterms?

Incoterms są to międzynarodowe warunki handlowe uznawane na całym świecie. Regulują one odpowiedzialność sprzedającego i kupującego podczas wspólnych transakcji handlowych.

Ile jest reguł Incoterms?

Istnieje 11 reguł Incoterms. W 7 z nich fracht opłaca eksporter. W pozostałych 4 za fracht płaci importer.

Szczegółowy przegląd

Przeczytaj inne artykuły dotyczące wiedzy branżowej