DAP Incoterm

DAP - dostawa na miejsce

Eksporter organizuje i płaci za eksport towarów, w tym stawki frachtowe. Do tego dochodzi dostawa do miejsca przeznaczenia, za co również odpowiada eksporter. Pozostałe etapy pośrednie, tj. obsługa importu i sprawy celne, załatwia importer. Ryzyko transportowe przechodzi z eksportera na importera z chwilą dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez importera. Żadna ze stron nie jest prawnie zobowiązana do zawarcia ubezpieczenia.