Towary niebezpieczne

Niektóre substancje, mieszaniny, przedmioty i produkty stwarzają potencjalne zagrożenie ze względu na swój charakter lub właściwości chemiczne/fizyczne lub stan podczas transportu. Z tego powodu muszą spełniać określone wymogi prawne. Właściwe opakowanie i etykietowanie są tak samo ważne, jak pełna dokumentacja, aby zapobiec wszelkiego rodzaju uszkodzeniom.