Tara

Tara oznacza wagę wszystkich opakowań towaru. Jeśli tara zostanie odjęta od wagi brutto towaru, otrzymamy jego wagę netto.