Przetrzymanie

Przetrzymanie odnosi się do opłaty ponoszonej w przypadku niezwrócenia kontenera do firmy spedycyjnej w uzgodnionym wcześniej terminie. Tak zwany okres bezdetencyjny rozpoczyna się z chwilą wyładowania kontenera ze statku.

Z reguły firmy spedycyjne mają różne składy pustych kontenerów na całym świecie. Może się jednak zdarzyć, że np. w danym kraju nie ma pustej bazy i kontener po rozładunku u odbiorcy musi zostać zwrócony do terminala w porcie morskim. Należy uwzględnić to przy organizacji transportu, w przeciwnym razie zostaną naliczone dodatkowe opłaty.