Postojowe

Po wyładowaniu kontenera na statek, może on bezpłatnie przebywać w porcie lub terminalu przez okres wskazany przez armatora, zanim zostanie odebrany do dalszego transportu. Po przekroczeniu tego okresu naliczane są tzw. opłaty postojowe. Są one naliczane za dzień i kontener.

Okresy wolne od opłaty postojowej różnią się w zależności od kraju i portu, ale zwykle wynoszą od 3 do 5 dni.