Ostateczny termin przyjęcia kontenera na plac

Wszystkie przesyłki kontenerowe i LCL wysyłane frachtem morskim muszą dotrzeć do kontenerowej stacji frachtu przed tzw. ostatecznym terminem przyjęcia. Dostarczenie kontenera po tym terminie może prowadzić do opóźnień w planowaniu i załadunku statku i zwykle nie są akceptowane. Zamiast tego przesyłka [LMI2] zostanie ponownie zarezerwowana na następny wyjazd, co opóźni dostawę.