Na skrajnię

Towary, które można załadować do standardowych kontenerów, określa się jako „na skrajnię”. Dodatkowe opłaty, które mogą dotyczyć towarów ponadgabarytowych, nie mają tutaj zastosowania. Standardowe kontenery obejmują 20-stopowe, 40-stopowe i 40-stopowe kontenery HC.