Lotniczy list przewozowy (AWB)

Lotniczy list przewozowy jest niezbędnym dokumentem do wysyłki towarów frachtem lotniczym. Zawiera fakturę frachtową, certyfikat ubezpieczenia, dowód wypełnienia obowiązków celnych i potwierdzenie dostawy. W przypadku niektórych regionów wymagane są dodatkowe informacje.

Ten dokument jest umową między nadawcą towarów a przewoźnikiem lotniczym. Ponadto AWB służy również jako potwierdzenie odbioru. Żadne towary nie są przewożone bez lotniczego listu przewozowego, z wyjątkiem kuriera pokładowego, ponieważ jego przesyłka jest rejestrowana jako bagaż, dlatego też lotniczy list przewozowy nie jest wymagany.