Ładowność

Ładowność to maksymalna dopuszczalna waga towarów przewożonych w kontenerze. Jest on podany na prawych drzwiach kontenera i nie wolno go przekraczać. Ze względu na przepisy obowiązujące w poszczególnych krajach maksymalna ładowność może nie być w pełni wykorzystana w niektórych regionach.