Korekta paliwowa (BAF)

Bunker Adjustment Factor (BAF) lub korekta paliwowa odnosi się do dodatkowej opłaty paliwowej pobieranej przez przedsiębiorstwa żeglugowe w celu zrekompensowania wahań cen ropy. Wysokość dopłaty uzależniona jest od takich czynników jak trasa, odległość, czas przewozu oraz waga ładunku. BAF zawsze odnosi się do jednego TEU.