FOB Incoterm

FOB - Dostarczono na statek

Eksporter dostarcza towar na pokład statku w uzgodnionym wcześniej porcie lub miejscu załadunku. Do tego momentu ponosi wszystkie koszty. Po zakończeniu transakcji eksportowej importer przejmuje wszystkie poniesione koszty, a także ponosi ryzyko transportowe. Żadna ze stron nie jest zobowiązana do zawarcia ubezpieczenia.