FCA Incoterm

FCA - Dostarczone do przewoźnika

Eksporter płaci za odbiór towaru i dokumenty eksportowe. Dowozi towar w umówione miejsce, które zwykle określa spedytor importera i od tego momentu przenosi całą odpowiedzialność i ryzyko transportowe na importera. W ten sposób importer przejmuje wszystkie etapy transportu począwszy od obsługi wywozu włącznie. Żadna ze stron nie jest zobowiązana do zawarcia ubezpieczenia.