FAS Incoterm

FAS - Gotowy do załadunku na statek

Eksporter jest odpowiedzialny za wszystkie etapy transportu aż do dostawy do uzgodnionego wcześniej miejsca. Po rozładunku towarów w uzgodnionym porcie, importer przejmuje wszystkie dalsze kroki od załadunku eksportowego na statek. Jest to również moment, w którym ryzyko transportowe przechodzi z eksportera na importera. Żadna ze stron nie jest zobowiązana do zawarcia ubezpieczenia.