EXW Incoterm

EXW - Z zakładu

Importer pokrywa wszystkie poniesione koszty transportu. Tylko koszty załadunku eksportera pokrywa sam eksporter, poza tym nie ponosi on żadnych kosztów transportu. Ryzyko transportowe przechodzi na importera, gdy tylko odbierze on towar w uzgodnionym miejscu, zwykle w magazynie eksportera. Żadna ze stron nie jest zobowiązana do zawarcia ubezpieczenia.