DPU Incoterm

DPU - dostarczone na miejsce bez rozładunku

Eksporter pokrywa wszystkie koszty poniesione do uzgodnionego miejsca przeznaczenia, z wyjątkiem kosztów odprawy celnej i rozładunku. Dwie ostatnie pozycje kosztów ponosi importer. Ryzyko transportowe przechodzi z eksportera na importera z chwilą rozładunku towarów. Żadna ze stron nie jest zobowiązana do zawarcia ubezpieczenia.