DDP Incoterm

DDP - Dostarczone, cło opłacone

Eksporter pokrywa wszystkie koszty poniesione do uzgodnionego miejsca przeznaczenia. Tylko własne koszty rozładunku importera w miejscu przeznaczenia ponosi importer, poza tym nie ponosi on żadnych kosztów transportu. Ryzyko transportowe przechodzi z eksportera na importera, gdy tylko towary dotrą do miejsca przeznaczenia. Żadna ze stron nie jest zobowiązana do zawarcia ubezpieczenia.