CFR Incoterm

CFR - koszt i fracht

Eksporter organizuje i płaci za eksport towarów, w tym stawki frachtowe. Importer przejmuje towar w porcie docelowym i od tego momentu ponosi koszty. Ryzyko przechodzi z eksportera na importera, gdy tylko towary znajdą się na pokładzie statku.

Incoterms CFR i CIF są w dużej mierze identyczne. Jedyna różnica dotyczy ubezpieczenia, ponieważ w CFR żadna ze stron nie jest prawnie zobowiązana do wykupienia ubezpieczenia.