Skład celny

Skład celny to obszar, w którym towary podlegające ocleniu mogą być składowane, przetwarzane lub wytwarzane bez ponoszenia opłat celnych. Aby wejść do magazynu, towar należy zgłosić organom celnym. Z chwilą wyprowadzenia towaru z magazynu w celu użytkowania lub sprzedaży na rynku lokalnym naliczane są cła. Towar w składzie celnym może tam przebywać maksymalnie pięć lat.