Klauzula kasacyjna

Klauzula kasacyjna odnosi się do postanowienia w umowach lub umowach, które stanowi, że jeśli dany warunek lub warunek jest nieważny lub nieważny, pozostałe części umowy zachowują ważność. Oznacza to, że umowa nadal obowiązuje, a strony muszą wypełniać swoje prawa i obowiązki zgodnie z pozostałymi ważnymi klauzulami.