CIP Incoterm

CIP - koszt, ubezpieczenie opłacone

Eksporter organizuje i płaci za eksport towarów, w tym stawki frachtowe, a także rozładunek importu w kraju odbiorcy. Do tego dochodzi dostawa do miejsca przeznaczenia, za co również odpowiada eksporter. Pozostałe etapy pośrednie, tj. załadunek importowy i odprawę celną, wykonuje importer. Ryzyko transportowe przechodzi z eksportera na importera z chwilą przekazania towaru przewoźnikowi po stronie importu.

Incoterms CPT i CIP są w dużej mierze identyczne. Jedyna różnica dotyczy ubezpieczenia, które w przypadku CIP organizuje eksporter.